Tietosuoja

Tietosuoja- ja yksityisyysrekisteriseloste

Päivitetty 01.04.2019

Rekisterinpitäjä:
Verkkoexpress.com
China Hong Kong City 
Unit 1102, 11/F, 29 Austin Road
Tsim Sha Tsui
Kowloon,  Hong Kong 
verkkoexpress@outlook.com

 

Miksi ylläpidämme rekisteriä?

Keräämme asiakkaidemme henkilötietoja asiakassuhteen normaalia hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen ja siten kauppasuhteen syntymiselle.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten, jonka oikeusperusteena on edellä mainittu asiakassuhde sekä sen hoitaminen. Saatamme käyttää henkilötietojasi automaattista profilointia varten, jolloin voit saada personoituja tuotesuosituksia ostohistoriaasi perustuen. Emme tee yksittäisiä henkilöitä koskevia automatisoituja päätöksiä, mutta tietojasi voidaan käyttää anonyymisti parantamaan sivuston toimintaa tai tuotesuositusten laatua.

 

Sinun oikeutesi rekisteriä koskien?

EU:n tietosuojalain puitteissa sinulla on seuraavat oikeudet rekisteriä koskien:

- Oikeus tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja rekisterin sisältö
- Oikeus tietojen oikaisemiseen
- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
- Oikeus vastustaa käsittelyä
- Oikeus peruuttaa suostumus (Voit esimerkiksi peruuttaa uutiskirjeen tilaamisen)

Verkkoexpress.com säilyttää Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään vaikka asiakassopimus olisi päättynyt.

Verkkoexpress.com huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä ja toisaalta käsittelyn tarkoituksen mukaiset henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä.

Otamme huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät.

 

Kenellä on pääsy tietoihini?

Henkilötietojesi pääsy on rajattu yrityksemme työntekijöihin ja yhteistyökumppaneihin, joita tilauksen käsittely tai markkinointi vaatii:

- Yrityksemme työntekijät
- Maksunvälittäjä, joka käsittelee tilauksen maksun
- Toimittaja, joka käsittelee tilauksen toimituksen
- Postilaitos tai kuljetusyritys, joka toimittaa tilauksesi perille
- Tilitoimisto ja tilintarkastaja, jotka ylläpitävät yrityksen kirjanpitoa
- IT-palveluntarjoajat, jotka ylläpitävät verkkosivujamme

 

Keräämme henkilötietoja ainoastaan tilausten käsittelyyn ja asiakasuhteen hoitamiseen, jonka osa markkinointi myös on. Emme myy keräämiämme henkilötietoja. Niitä ei myöskään luovuteta kolmansille osapuolille tarpeettomasti.

 

Ovatko tietoni turvassa?

Käytämme verkkokaupassamme ajankohtaisia tietoturva- ja salaustekniikoita asiakkaidemme yksityisyyden takaamiseksi ja rekisterin tietojen turvaamiseksi.